Welke systemen en oefeningen gebruiken we tijdens onze workshops ?

  1. Methodieken van neurologisch linguïstische programmeringen (NLP). Het is je zintuigen zo te oefenen dat je de geconditioneerde persoonlijkheid kan overstijgen.
  2. De kracht van de visualisatie leren omzetten in daadwerkelijk realiseren en in actie gaan.Hier gebruiken we systemen die je emotioneel bevrijden (EFT) om beweging te creëren om richting te gaan kiezen in je zelfrealisatie van de gewenste persoonlijkheid.
  3. Systemische aanpak door het geheel te gaan bekijken. Welke inzichten verwerf je door op emotioneel en gevoelsniveau te gaan ervaren wat jouw beelden vanuit het verleden je hebben doen geloven.

Systemische coaching is niet alleen met representanten dus anderen die een gevoel en of gedachte reflecteren maar je leert andere eenvoudige systemen aan die je daarover duiden. Het belangrijkste voordeel is dat je met je zelfbewustzijn sneller patronen ontdekt vanuit je voorgeschiedenis.

  1. Lichaamswerk en zelfbewust leren worden van hoe je energie stroomt in je lichaam. Hier hebben we een combinatie van het bewust worden van de neurologische processen en wat je daar zelf mee kan door het te waarnemen en bepaalde oefeningen te gebruiken die je totale energie in balans brengen.
  2. Gebruik van bio geometrie om vanuit andere perspectieven en oefeningen jezelf sneller in balans te brengen.

Concentratie speelt hier uiteraard een belangrijke rol. We leren ons op verschillende manieren focussen om tot een bepaald resultaat te komen.

Alle methodieken die gebruikt worden, komen vanuit een integraal holistisch perspectief. Daarom dat de eenheid en alignering van gevoelens, gedachten en lichaam vanuit je eigen ontdekking zo belangrijk zijn.