Module 1 : Zelfrealisatie

Module 1 : Zelfrealisatie

Elke mens wil graag dagdagelijks in het nu vreugde beleven.

Wij willen van nature altijd meer in ons leven.

Sturend vanuit een cultuur, kijken we vaak in dezelfde richting met dezelfde resultaten als gevolg .

Zelfrealisatie waar je vanuit een authentieke innerlijke dialoog gaat kiezen en handelen, biedt je als mens meer perspectieven.

Je wordt dus meer autonomer en vrijer.

In deze workshop gaan we alle hulpmiddelen activeren om meer innerlijke vrijheid te voelen en bedenken we zelfbevestigende positieve krachtige overtuigingen die je laten ontsnappen uit vastlopende paradigma’s.

Letterlijk leer je hier de eerste stap naar je “essentie” zetten.

Blokkades worden bewust gemaakt en je krijgt tools om deze aan te pakken.

We gebruiken zaken van de NLP methodiek en duiken in het celgeheugen, met andere woorden.

We leren het onderbewuste herprogrammeren.

Module 2 : Je lichaam als poort van Transformatie

Je lichaam spreekt de taal van je ziel als je goed luistert.

En je lichaam werkt ook samen met de ziel als jij leert de indrukken van je ziel te begrijpen.

Vanwaar komt het begrip “ziel” en waarom is het zo belangrijk om ziel en lichaam harmonisch met elkaar te verbinden? De ziel is de expressie, het voertuig van je geest. Je lichaam is een voertuig en liever gezegd een tempel waarmee je dagdagelijks handelt in je leven.

In deze workshop leren we de eerste sleutels activeren om vanuit een vreugdevolle overgave onze ziel te laten stromen. In en rond ons lichaam zodat we de noodzakelijke stappen kunnen zetten naar een dieper ontwaken.

Het overstijgen van de dualiteit is zo een eerste fundamentele sleutel die ontwaakt bij hart, ziel en lichaamsconnectie. In deze workshop brengen we psycho neuro wetenschap, esoterie, alchemie en biogeometrie tot leven.

Na de oefeningen ga je meer eenheid ervaren en beslissingen kunnen nemen vanuit een dieper weten. De eerste stap naar een nieuwe authentieke waarheid waardoor je lichaam meer energie genereert en zelfregulerend en zelfhelend wordt.

Module 3 : de 13 fundamentele hartskwaliteiten ontwikkelen

Elke mens is een gevoelswezen. Via het gevoel, kom je tot zingeving en hogere bewustzijnsniveaus van waardering.

Acceptatie en overgave vanuit het hart doet menig verdedigingsmechanisme smelten als sneeuw voor de zon.

Het openen van je hart geeft je de kans om in vrijheid te leren verbinden. Met jezelf en anderen. Het hart is niet alleen fysiek onze motor maar geeft een voldane vibe van levensenergie op het niveau van voelen, intrinsieke waarnemingen en je diep innerlijk weten.

Het hart is een brein. En eens je dit brein geactiveerd hebt, kom je als vanzelf uit dogma’s. Leven en handelen vanuit het hart is niet alleen bedoeld voor romantische scenario’s.  De wereldorde snakt naar leiders die handelen vanuit een hartsbewustzijn. Leiderschap en hartsbewustzijn zit in ieder van ons maar is vaak verscholen door conditionering en misbegrepen levenservaringen.

In deze workshop kom je tot een poort waarin je na de oefeningen een diep gevoel gaat ervaren, je opnieuw tot je intuïtie komt en je wakker maakt om jezelf en de wereld anders te gaan zien.

Vanuit pure liefde, die “helend” is voor alles wat beweegt en leeft.

Module 4 : je persoonlijke saboteur ontdekken

Elke mens wil naast innerlijk geluk, zelfliefde en succesvol handelen een diepe verbinding voelen.

Hoe komt het toch dat er een saboteur in ons zit die dat moois blokkeert ?

Naast de kennis die je tijdens deze workshop opdoet ga je vooral door de oefeningen makkelijker een helder zicht krijgen op blokkades die je verbindingen saboteren.

Niet alleen de verbinding(en) met jezelf maar ook die met je familie en intiemste relaties.

Verbinden in vrijheid is essentieel voor ons welzijn. In deze workshop leren we dieper te herkennen en te luisteren om voor eens en altijd de “waarnemer” te kunnen zijn.

Onze identificatie blijft dan bij het vrije gevoel. Onze verbinding blijft geaard en waarachtig

Module 5 : Ondek je ware seksuele natuur

De seksuele natuur vanuit overleven en pure lichamelijke behoefte kennen we allemaal.

Maar hoe zit het met de kansen die je hebt om vanuit een hoger perspectief om te gaan met seksualiteit ?

En we bedoelen vooral je diepere creatieve beleving ontwikkelen. Waarin zelfs de dienstbaarheid vanuit een zielsbeleving je een onuitgesproken vreugde zal laten ervaren. De zielsexpressie is een energie die je leven doet bevruchten vanuit zaadjes die het hoogste goed van iedereen aanraakt.

In deze workshop gaan we dieper in op de verbinding tussen het sacrale niveau en ons hoger weten. We neutraliseren ons vecht-en-vlucht systeem zodat we met een mindful attitude door het leven  gaan. Seksualiteit vanuit het ruimste creatieve perspectief voedt onze levensenergie.

Schuld en schaamte worden geneutraliseerd zodat we komen tot een nieuw zelfbeeld.

Module 6 : een mindset en plaats in de wereld die ontstaat vanuit de ziel

Gedachten zijn krachten en iedereen kan denken.

Helaas kan ons denken het volledig overnemen vanuit oude ervaringen waardoor we misleid worden.

Hoe kan je groeien naar een mindset vanuit innerlijke kerntalenten ?

Vanuit je pure gave om dan via deze mindset een creator te worden. Het jezelf verliezen in omstandigheden is dan uitgesloten. Je blijft stevig verankerd en in deze workshop verankeren we het geloof in onszelf.

De positieve macht vol van discipline geeft ons de kracht om vanuit ziel, hart en lichaam nieuwe patronen te vormen . Vanuit systemisch perspectief zetten we jou in de wereld. Je zet hier de eerste stappen om onderstromen waar te nemen vanuit je familiesysteem of oude relationele patronen. Deze worden geneutraliseerd door bewust om te gaan met je denken en gevoel, letterlijk hoe jij je neerzet op de wereld.

Module 7 : je innerlijk kind wakker maken

Wat betekent het? Iedereen kent als kind dat verstoord buikgevoel of misschien ben je het al vergeten.

Ons innerlijk kind staat voor onze pure wil. En die is nodig om een helder beeld te krijgen als mens van je potentieel tot welzijn te vergroten.

Het innerlijk kind bevrijden brengt dynamiek in je heiligbeen, ter hoogte van de psoas spier zit de lichamelijke kern van je zielsbewegingen.

Het zuiver buikgevoel nodigt je uit tot werkelijk spontaan leven. In deze workshop combineren we systemische aanpak met lichte vormen van zelfhypnose.

Via de buik willen we niet alleen vanuit onze diepste kern ervaren maar hier genereren we ook energie om lichaam en ziel extra te voeden.

Je ervaart na deze workshop meer gezonde helderheid en focus.

Module 8 : van duister naar meer licht

We leven in een maatschappij waar burn-outs en bore-outs een veelvoorkomend verschijnsel zijn.

De mens is van nature een energiek wezen. Heel veel overtuigingen berusten op een verkeerd begrijpen van ons totale wezen. In deze workshop gaan we naast het verbinden van hart, ziel en lichaam dieper de onzichtbare velden in.

We maken hier kennis met bio geometrie en alchemie. Vooral met de nadruk op hoe we dit integreren in het lichaam. Emoties geven ons een drive maar de negatieve emoties laten ons niet alleen letterlijk lijden maar verstoren onze energie huishouding.

In deze workshop gaan we de eerste stappen aanleren om vanuit de kracht van visualisatie onze levensenergie te versterken.

Module 9 : psychosomatiek en je helende vermogens aanwakkeren

Mensen hebben van nature een behoefte om gezond te leven.  

Wie dit natuurlijk vermogen opnieuw wil activeren zal hier enthousiast genieten door de alom aanwezige eigenschappen van een psychosomatische aanpak te leren.

We zetten de eerste stappen naar het herkennen van patronen in ons lichaam die leiden naar energieverlies en verstoringen  in ons zelfregulerend vermogen.

Door kennis op te doen van de biologische wetten en via oefeningen gebaseerd op de nieuwe hedendaagse psycho-neuro wetenschap, creëren we diepgang en neutraliseren we oude patronen.

Tijdens de workshop zal je ervaren dat je zelfbewustzijn een fundamentele sleutel is om elke signaal te herkennen en daar onmiddellijk mee aan de slag te gaan om je vitaliteit te verhogen.

Module 10 : de Sleutels tot Zelfcreatie en Hergeboorte

Terug door de bomen het bos zien en jouw wortels letterlijk authentiek en met zielsvermogen neerzetten.

Deze workshop geeft je alle tools tot verbinden van ziel, hart en lichaam tot het hoogste niveau : zelfverwezenlijking en je bronkracht tot in de kern leren aanspreken.

De bron zit in ieder van ons en in wezen is het eenvoudig om ze aan te spreken. Maar ben jij je bewust van je zielepad en of zielemissie ? In deze workshop krijg je niet alleen de “stairway to heaven” maar vooral de ladder die jij kan betreden om vanuit hart en ziel te gaan leven.

De worshop is een afsluiter van de ganse reeks en/of een kennismaking voor de nieuwe reeks. Er wordt diepgang gecreëerd vanuit de meest bezielde menselijke principes. Die allicht ook jouw waarheid zijn of je kan ze aanpassen naargelang je eigen persoonlijke behoefte.

Het gaat hier over collectieve waarheden en hoe integreer je ze in je eigen pad